EEA grants

Granty EHP a Nórska

www.eeagrants.sk

Gymnázium Púchov

projekt Modré školy

Blue Alternative Nadácia

Gymnázium Púchov

hlavná webstránka

www.gymnazium-pu.sk

Gymnázium Púchov - Projekt „Modré školy“

Výzva Úradu vlády SR ACC03, grant EHP a Nórska

Programová oblasť: „Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom“ Názov projektu: „Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“ ACC03056
Vyhlasovateľ a donor: Úrad vlády SR, z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru http://www.eeagrants.sk,
s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja formou predfinancovania poslednej 10% splátky
Partner projektu: Blue Alternative Nadácia, Študentská 20, Zvolen, http://www.bluealternativenadacia.sk/o_nadacii.html

Projekt

„Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“

1. Technické opatrenia na využitie dažďovej vody
a. Vegetačná strecha na budove A
b. Dažďová záhrada pri budove B
c. Fontánka pri budove C
d. Vegetačná stena pri budove D
e. Podzemný zásobník na vodu na splachovanie WC v budove E
f. Nadzemné nádrže vody na polievanie

Projekt

„Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“

2. Vyučovanie
 
a. Zostavenie učebných osnov s témou projektu, overenia na vyučovaní
b. Výsadba 16 stromov v školskej záhrade
c. Účasť 2 žiakov a 1 učiteľky na študijnej ceste v Nórsku

Podzemný zásobník na vodu na splachovanie WC v budove E

1

Zásobník má objem 13 m3.

Vegetačná strecha na budove A

2

Dažďová záhrada pri budove B

3

Vegetačná stena pri budove D

4

Výsadba 16 stromov v školskej záhrade

5

Fontánka pri budove C

6

Cieľom projektu je realizovať praktické opatrenia na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie v škole

Prvou aktivitou bola Úvodná konferencia projektu 18.11.2014.
Foto - prednáška pána Hudáka za účasti žiakov 1.ročníka, mesta Púchov a CVČ Včielka.

Projekt má za úlohu informovať žiakoch o opatreniach na zachytávanie vody v prírode

preto naši učitelia vypracovali - zoznam tém a následne učebné osnovy pre vyučovanie.

zoznam tém
Učebné osnovy k 1.9.2015

V rámci projektu sa uskutočnila odborná exkurzia v Nórsku

v Oslo 6.-9.5.2015. Účastníci: RNDr.Dagmar Babalová, Alexandra Kloudová III.A, Andrej Kučík IV.C.
Čítajte Sašin článok a pozrite si fotografie z Nórska.

Sašin článok
Foto z Nórska

Ďalšou aktivitou bol seminár na Duchonke

22.-26.6.2015, ktorého sa zúčastnili Andrej Kučík a Daniel Eliáš.

článok


Brožúra Nórsko

Správa o exkurzii v Nórsku v rámci projektu Modrá škola + foto
Brožúra a foto

Spracovali sme a vyhodnotili 4 ankety

kvinta - 19 žiakov vyhodnotenie Čo si ochotná/ý robiť, v záujme ochrany životného prostredia?

1.A - 34 žiakov vyhodnotenie Čo môžem ja, žiak strednej školy, spraviť pre ochranu životného prostredia?

1.B - 34 žiakov vyhodnotenie Čo môže škola, naše gymnázium, spraviť pre ochranu životného prostredia?

tercia - 18 žiakov vyhodnotenie Poznáš opatrenia, ktoré naša škola robí v záujme ochrany prírody?

Spracovaná brožúra: Klimatické zmeny

KLIMATICKÉ ZMENY – MÔŽE ZA NE ČLOVEK?

pdf brožúra

Kontakt

Gymnázium Púchov

Ul. 1. mája 905
020 15 Púchov

webdesign:

Martin Supek - MatoStudio.eu

0907 069 196

mato(a)matostudio(.)eu

Webstránka vytvorená v rámci projektu Modré Školy.
"Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“
 
 


Projekt podporili:

web counter